Συμμετοχή στην εκδήλωση "Κυκλική οικονομία και βιώσιμες επενδύσεις"