Αναζήτηση
  • Κωνσταντίνος Μουτσιάνας

Αναπτυξιακός νόμος και «εστίες ανάπτυξης».

του Κωνσταντίνου Μουτσιάνα.

Με τη ψήφιση του νομοσχεδίου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» την προηγούμενη εβδομάδα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους. Στον πυρήνα της στοχοθεσίας του Νόμου βρίσκεται η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την έναρξη νέας επενδυτικής δραστηριότητας. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο -διαχρονικά- η ελληνική οικονομία «χωλαίνει». Η έλλειψη κινήτρων, η αβεβαιότητα στο πολιτικό σκηνικό, η ευκολία με την οποία αλλάζει το φορολογικό σύστημα λειτουργούν αποθαρρυντικά στην τοποθέτηση και αξιοποίηση κεφαλαίων προς όφελος της χώρας μας.


Είναι, πλέον, σαφές ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα όπου μαζί με την Πολιτεία που ορίζει το πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγή και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος δημιουργεί βάσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και, ταυτόχρονα, προωθεί τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων από πλεονέκτημα μετατρέπεται πλέον σε μια αναγκαιότητα. Δεδομένου ότι ο βαθμό διεθνοποίησης των αγορών έχει αυξηθεί σημαντικά, οι οικονομικές μονάδες που δεν θα εκσυγχρονιστούν ψηφιακά δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις και τις τάσεις στο διεθνές εμπόριο με συνέπεια να «μείνουν πίσω».

Είναι σημαντικό ότι ο νέος Νόμος περιορίζει σημαντικά τη γραφειοκρατία, στα γρανάζια της οποίας έμπλεκαν συχνά-πυκνά οι επενδυτικές προτάσεις που υποβάλλονταν από τους επιχειρηματίες. Ο μηχανισμός υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων δεν λειτουργούσε αποδοτικά με συνέπεια να απαιτούνται έως και 3-4 χρόνια για να υπαχθεί ένα έργο στον αντίστοιχο νόμο και άλλα 2 χρόνια σχεδόν για να λάβει ο επενδυτής την επιχορήγηση. Ο Νέος Νόμος εισάγει ένα χρονικό όριο 45 ημερών για την αξιολόγησης της πρότασης και στην περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η αξιολόγηση προωθείται σε ορκωτό ελεγκτή ο οποίος δεσμεύεται για την ολοκλήρωση της εντός 10 ημερών. Είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται ενεργά ο ιδιωτικός τομέας στην αξιολόγηση, την ένταξη και την παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων (προϋπολογισμού από 700.000 και άνω).


Αναφορικά με τα ποσοστά επιχορηγήσεων, εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 5%-25% σε σχέση με τα ποσοστά του ισχύοντος πλαισίου, φτάνοντας έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 70% για τις μεσαίες και 80% για τις μικρές. Τα υψηλά ποσοστά επιχειρήσεων επιβεβαιώνουν τη σημασία που έχουν για την ελληνική οικονομία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεων και δίνουν πραγματικό κίνητρο για τη δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων με σύγχρονα χαρακτηριστικά. Ίσως είναι και μια ευκαιρία για να απεμπλακούν οι νέοι από τις ευκαιριακές μικρές επιχειρήσεις εστίασης που κατακλύζουν την οικονομία.


Ο νέος αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί δυνητικά να πυροδοτήσει «εστίες ανάπτυξης» σε όλη την επικράτεια. Οι «εστίες ανάπτυξης» μπορούν να δημιουργήσουν τοπικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα με εξωστρεφή χαρακτήρα και να ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες αφήνοντας θετικό αποτύπωμα. Η σταδιακή υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο άμεσο μέλλον θα κινητοποιήσει όλους τους κλάδους της οικονομίας (προμηθευτές, κατασκευές) δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον με πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες. Οι «εστίες ανάπτυξης» σε επίπεδο περιφέρειας και νομών μπορούν αθροιστικά να δώσουν τεράστια ώθηση στην οικονομία και συμβάλλουν σε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο για όλους.

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων