Αναζήτηση
  • Κωνσταντίνος Μουτσιάνας

Αποτίμηση των συνεπειών της πανδημίας στην οικονομία της Βόρειας Ελλάδας.

Ερευνητικό έργο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών - Τομέα Μακεδονίας Θράκης.

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών - Τομέας Μακεδονίας Θράκης, θα αναπτύξω και θα συντονίσω το ερευνητικό έργο "Αποτίμηση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης Covid-19 στην οικονομική δραστηριότητα της Βόρειας Ελλάδας".


Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη και πολυδιάστατη υγειονομική κρίση. Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας οδηγούν την οικονομία σε ύφεση και την επιχειρηματική κοινότητα αντιμέτωπη με την αβεβαιότητα. Το «αποτύπωμα» της πανδημίας Covid-19 είναι ήδη αρκετά έντονο σε καίριους τομείς της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας.


Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η αποτίμηση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης Covid-19 στην οικονομική δραστηριότητα της Βόρειας Ελλάδας. Η έρευνα εστιάζει στην «οικονομική αποτύπωση» των επιδράσεων της πανδημίας σε επιχειρήσεις και σε βασικά οικονομικά μεγέθη.


Στόχος του ερευνητικού έργου αποτελεί η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων στο πλαίσιο μιας εμπεριστατωμένης μελέτης που θα συμβάλλει στην διαμόρφωση πολιτικών στήριξης για την ανασύνταξη της οικονομίας της Βόρειας Ελλάδας, μέσα από την κοστολόγηση των συνεπειών της πανδημίας και την καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.


Η ελληνική οικονομία έχει πληγεί σημαντικά από την πανδημία Covid-19 με μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων να παρουσιάζει σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών ή και διακοπή της λειτουργίας τους. Η εφαρμογή των μέτρων περιορισμού των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης και στήριξης της οικονομίας αποδεικνύεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην προοπτική ανασύνταξης της οικονομικής δραστηριότητας.


Η αποτίμηση και ο προσδιορισμός των συνεπειών από την πανδημία Covid-19 στη Βόρεια Ελλάδα και η ενοποίηση των οικονομικών δεδομένων, θα λειτουργήσει ως πηγή τροφοδότησης για τη διαμόρφωση οικονομικών πολιτικών στήριξης της οικονομίας αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής.

Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν από την Ελληνική Πολιτεία για τη χάραξη πολιτικής την επόμενη ημέρα της πανδημίας. Η μελέτη του ερευνητικού έργου, που εστιάζει στους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, θα συμβάλλει εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο για τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας.


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων